Jag har inget konto än

btnEnd

 

Vanliga frågor

 

Vanliga frågor

Somfy's verksamhet
Vad är det för skillnad på Home Motion och hemautomation?
Tillverkar Somfy rulljalusier och sol- och insynsskydd?
Vad är "Home Motion"?
Försäljning
Kan ni leverera garageportsmotorn Dexxo Pro direkt till mig?
Kan ni skicka en ny kåpa till min Somfy-produkt.
Jag har flyttat in i ett nytt hus där det finns Somfy-produkter och behöver hjälp
Rulljalusier
Kan alla typer av rulljalusier motoriseras?
Måste jag byta ut fönstren innan jag kan installera eldrivna rulljalusier ?
Varför ska jag motorisera mina rulljalusier?
Jag skulle vilja motorisera mina fönsterluckor. Har ni en lösning för det?
Kan jag programmera mitt automationssystem själv?
Hur väljer jag rätt motorlösning till mitt rulljalusi?
Vad är skillnaden mellan ett kabelstyrt och ett radiostyrt system?
Markis
Går det att motorisera en befintlig markis?
Varför ska jag motorisera min markis på uteplatsen?
Går det att motorisera alla typer av utomhusmarkiser?
Vad är skillnaden mellan ett kabelstyrt och ett radiostyrt system?
Det går inte att koppla ifrån solfunktionen genom att trycka på den undre knappen på fjärrkontrollen. Vad ska jag göra?
Sol- och insynsskydd eller gardiner inomhus
Vilka typer av invändiga sol- och insynsskydd kan vara motordrivna?
Vad är skillnaden mellan ett kabelstyrt och ett radiostyrt system?
Hur väljer jag rätt motorförsett solskydd?
Går det att motorisera ett befintligt solskydd inomhus?
Varför ska jag välja att använda motordrivna gardiner?
Vad finns det för anledning att använda motordrivna solskydd inomhus?
Teknik
Skulle jag behöva motorisera allting samtidigt med RTS?
Jag har en kabelstyrd installation. Kan jag uppgradera den?
Kan jag styra mina rulljalusier eller solavskärmningar i grupper?
Kommer inte io-homecontrol att göra min RTS-installation föråldrad?
Vad står RTS för?
Kan jag låta installera motordrivna sol- och insynsskydd utan att behöva måla och tapetsera om?
Vad är det för skillnad på Somfy Radio Technology och io-homecontrol®?
Kommer jag inte att vara lite av en försökskanin om jag väljer io idag?
Vad är skillnaden mellan ett kabelstyrt och ett radiostyrt system?
Vad är io-homecontrol?
Kan jag styra alla mina motorförsedda utrustningar med en enda fjärrkontroll?
Vad gör Somfys produkter för hemautomation annorlunda?
Installatörer
Hur hittar jag enkelt en installatör?
Varför ska jag använda en Somfy-registrerad installatör?
Garantier
Vilken garanti lämnar Somfy på sina produkter?
Varför börjar Somfys garanti att gälla från tillverkningsdatumet?
Om min Somfy-produkt har legat på ett lager under en viss tid kan jag missgynnas när det gäller garantitidens längd.
Grindar
Vad finns det för fördelar med att motorisera grinden?
Jag har en skjutgrind. Har ni en lösning på det?
Vad händer om det blir strömavbrott?
Hur väljer jag motordrivning till min grind?
Garageport
Vad finns det för fördelar med en motordriven garageport?
Kan alla typer av garageportar motoriseras?
Kan jag öppna min grind med fjärrkontrollen till Somfys garageportsöppnare?
Hur väljer jag den bästa motorlösningen till min garageport?
Min garageport öppnas mot gatan. Vilka försiktighetsåtgärder behöver jag vidta?
Hur öppnar jag garageporten om det blir strömavbrott?
Vad är det för skillnad på Home Motion och hemautomation?
Med Somfys Home Motion kommer begreppet "hemautomation" att bli synonymt med tillförlitlighet och användarvänlighet. Det kan gälla en enda motordriven grind till fjärrstyrning av alla dörrar och fönster i huset. Tack vare lanseringen av Somfys radioteknik och utvecklingen av io-homecontrol®,i nära samarbete med andra ledande tillverkare av hemutrustning, behövs det inte längre någon kabeldragning för att automatisera hemmen.
Det betyder att en automatiserad installation när som helst kan uppgraderas utan dyra byggkostnader eller fullständiga ombyggnader. Hemautomation har blivit enklare och mångsidigare.
Med Somfy kan du vara säker på att din "investering i hemautomation" kommer att ge din fastighet ett avsevärt mervärde under lång tid. Vare sig det handlar om bara en garageport eller hela huset, från värmesystemet till takfönstren.
Tillverkar Somfy rulljalusier och sol- och insynsskydd?
Somfy Home Motion konstruerar och tillverkar enbart motorer, manöverenheter och automatiska system som styr öppningarna i hemmet. Dessa motorer och hemautomationssystem levereras sedan till industriföretag som monterar dem i respektive utrustningar (rulljalusier, sol- och insynsskydd, grindar, garageportar etc.).
Vad är "Home Motion"?
Somfy Home Motion erbjuder lösningar för att koordinera alla motorer, manöverenheter och automatiska system som styr öppningarna i hemmet. Motorerna driver de rulljalusier, sol- och insynsskydd, grindar eller garageportar som de har konstruerats för. Genom radiokommunikation med motorerna kan manöverenheterna styra alla dessa utrustningar. De automatiska systemen används för att programmera rörelser vid olika tidpunkter på dagen eller för att reagera på olika väderförhållanden.

Till produktkatalogen.
Kan ni leverera garageportsmotorn Dexxo Pro direkt till mig?
Som tillverkare av motorer och automatiska system tar vi hjälp av kunniga och erfarna oberoende installatörer som får särskild utbildning i våra produkter. Somfys produkter designas för att vara installationsvänliga, men vi rekommenderar alltid att du vänder dig till en specialiserad installatör och låter denne utföra installationen.

Hitta en Somfy-registrerad installatör
Kan ni skicka en ny kåpa till min Somfy-produkt.
Om du lät en Somfy-specialist installera ditt system ska du vända dig till denne för eftermarknadsservice. Vi tillhandahåller eller säljer inga reservdelar direkt till allmänheten. Våra produkter skickas normalt tillbaka till fabriken av våra installationspartners. Efter undersökning ger vi ett kostnadsförslag eller lämnar en offert på utbytesdelar.
Jag har flyttat in i ett nytt hus där det finns Somfy-produkter och behöver hjälp

Att flytta kan vara en förvirrande och stressande erfarenhet. Det är mycket lätt gjort att tappa bort, förlora eller packa ned saker oavsiktligt. Du kanske märker att du har en eldriven Somfy-applikation i din nya bostad, som t.ex. en markis eller ett solskydd i taket på uterummet, men kan inte hitta fjärrkontrollen eller strömställaren. I så fall kan du söka efter en Somfy-återförsäljare nära dig med hjälp av vår särskilda sökfunktion. Din godkända Somfy-installatör kan identifiera vilken applikation du har och rekommendera en lämplig lösning.

Kan alla typer av rulljalusier motoriseras?
Ja, motorisering och automatisering av nya eller befintliga rulljalusier är möjlig i de allra flesta fall.
Måste jag byta ut fönstren innan jag kan installera eldrivna rulljalusier ?
Inte alls. Somfys hemautomationslösningar kan installeras lika enkelt i nya byggnader som vid renoveringsarbeten.
Varför ska jag motorisera mina rulljalusier?
Du sparar tid och pengar och gör ditt hus säkrare. Du sparar tid eftersom du inte längre behöver öppna och stänga dina rulljalusier en och en för hand. Du sparar pengar eftersom du gör stora energibesparingar genom den automatiserade styrningen av öppningarna, beroende på väderförhållandena. Det finns också fördelar på säkerhetsfronten. Även om du bara går ut en kort stund behöver du inte längre tveka att stänga alla jalusier eftersom du kan göra det med ett enkelt "klick" på manöverenheten. Med att automatiskt system kan du dessutom få dina rulljalusier att ge intryck av att du är hemma.
Jag skulle vilja motorisera mina fönsterluckor. Har ni en lösning för det?
För tillfället tillverkar vi inga motorer för fönsterluckor. Däremot finns det renoveringslösningar med rulljalusier som är motoriserade. Om du väljer det alternativet behöver du inte byta ut fönstren eller ens ta bort fönsterluckorna om du vill ha kvar dem av estetiska skäl eller för att uppfylla vissa bestämmelser. Fråga din installatör om råd.
Kan jag programmera mitt automationssystem själv?
. Vi rekommenderar att du ringer efter din installatör vid alla åtgärder på automationssystemet i hemmet. Det finns ett antal automationsfunktioner som du enkelt kan programmera själv, beroende på typ av manövrering (favoritläge, tidsinställningar, skapa utrustningsgrupper och scenarion). Å andra sidan kanske du behöver göra en driftsättning, uppgradering eller en omkonfigurering. Det kräver djupare kunskap om hemautomation, särskilt om ditt system installerades av en Somfy-registrerad installatör. Du riskerar att skada utrustningen (rulljalusi, solskydd, grind etc.) eller strömförsörjningsenheten och riskerar att installatörens garanti upphör att gälla.
Hur väljer jag rätt motorlösning till mitt rulljalusi?
Du kan enkelt skapa en egen lösning som uppfyller dina krav på den här webbplatsen.
 
Klicka här för vägledning.
Vad är skillnaden mellan ett kabelstyrt och ett radiostyrt system?
I ett kabeldraget system är manöverenheten ansluten till motorn med elektriska kablar, som leder dina kommandon till motorn. Så ser den konventionella lösningen ut när det gäller hemautomation. I dessa fall sitter manöverenheten monterad nära motorn (exempelvis bredvid ett fönster med ett motordrivet rulljalusi). I ett radiostyrt system sänds dina kommandon via radiovågor. Det finns inga elkablar mellan motorn och manöverenheten.
I ett kabeldraget system är manöverenheten ansluten till motorn med elektriska kablar, som leder dina kommandon till motorn. Så ser den konventionella lösningen ut när det gäller hemautomation. I dessa fall sitter manöverenheten monterad nära motorn (exempelvis bredvid ett fönster med ett motordrivet rulljalusi). I ett radiostyrt system sänds dina kommandon via radiovågor. Det finns inga elkablar mellan motorn och manöverenheten.

Med information omRTS
Går det att motorisera en befintlig markis?
Ja, det låter sig göras i de flesta fall, förutsatt att den invändiga diametern på röret är minst 70 mm. Motorn behöver nätspänning på 230 V AC, som din godkända installatör kan lokalisera. En handhållen fjärrkontroll och/eller en batteridriven väggströmställare kan användas för att styra motorn, utan att störa din inomhusmiljö.
Varför ska jag motorisera min markis på uteplatsen?
Genom att motorisera markisen på din uteplats och automatisera den får du en större yta där du kan umgås med familj och vänner. Med ett enda klick på fjärrkontrollen väljer du mellan solsken och skugga utan att resa dig från vilstolen – säg hej då till markisveven. Med hjälp av vädersensorer kan markisen fällas ut om solen börjar lysa eller dras in om det börjar blåsa. När de skyddas mot dåligt väder och manövreras jämnt och smidigt kommer mekanismen och tyget att hålla längre. När mörkret faller kan du använda din fjärrkontroll för att tända ljuset på uteplatsen och i trädgården. Du kan till och med starta en värmare som monterats i markissystemet.
Går det att motorisera alla typer av utomhusmarkiser?
De flesta utomhusmarkiser, från enkla vikarmsmarkiser till de mest sofistikerade kassettmodellerna, går att förse med motordrivningar från Somfy. Det finns till och med en lösning för att sänka kappan på markisen för att ge skydd mot solen när den står lågt vid horisonten.
Vad är skillnaden mellan ett kabelstyrt och ett radiostyrt system?
I ett kabeldraget system är manöverenheten ansluten till motorn med elektriska kablar, som leder dina kommandon till motorn. Så ser den konventionella lösningen ut när det gäller hemautomation. I dessa fall sitter manöverenheten monterad nära motorn (exempelvis bredvid dörrarna till uteplatsen, om det gäller en motordriven markis).
I ett radiostyrt system sänds dina kommandon via radiovågor. Det finns inga elkablar mellan motorn och manöverenheten. Styrningen är mobil och du kan manövrera uteplatsens markis inom en radie på upp till 20 meter, till och med genom en vägg. Installationen går också snabbare och du slipper få dina väggar skadade. Så ser den eleganta, enkla lösningen ut för automatisering i hemmet. OBS! Ett kabelstyrt system kan alltid uppgraderas till ett radiostyrt med Somfys hjälp.

Med information omRTS & IO>>
Det går inte att koppla ifrån solfunktionen genom att trycka på den undre knappen på fjärrkontrollen. Vad ska jag göra?
Du måste hålla knappen intryckt i mer än 2 sekunder. Därefter kommer den röda indikeringen att växla från vind/sol-läget till enbart vindläget. Du växlar tillbaka genom att göra på samma sätt en gång till.
Vilka typer av invändiga sol- och insynsskydd kan vara motordrivna?

De flesta typer av solskydd kan vara motordrivna: rullgardiner, veckgardiner, ballonggardiner, persienner med aluminium- eller trälameller och förstås dina fördragsgardiner.

Ännu bättre är att alla kan manövreras med bara en fjärrkontroll, om du skulle vilja det!

Vad är skillnaden mellan ett kabelstyrt och ett radiostyrt system?
I ett kabeldraget system är manöverenheten ansluten till motorn med elektriska kablar, som leder dina kommandon till motorn. Så ser den traditionella lösningen ut när det gäller hemautomation. I dessa fall sitter manöverenheten monterad nära motorn (exempelvis bredvid ett fönster med ett motordrivet solskydd).
I ett radiostyrt system sänds dina kommandon via radiovågor. Det finns inga elkablar mellan motorn och manöverenheten. Styrningen är mobil och du kan manövrera solskyddet inom en radie på upp till 20 meter, till och med genom en vägg. Installationen går också snabbare och du slipper få dina väggar skadade. Så ser den eleganta, enkla lösningen ut för automatisering i hemmet.
OBS! Ett kabelstyrt system kan alltid uppgraderas till ett radiostyrt med Somfys hjälp.

Klicka på den här länken för mer information om radiostyrda system:RTS
Hur väljer jag rätt motorförsett solskydd?
Du kan enkelt skapa en egen lösning som uppfyller dina krav på den här webbplatsen
 
Klicka här för vägledning.
Går det att motorisera ett befintligt solskydd inomhus?
Motoriserade invändiga solskydd görs i allmänhet på beställning. Ta kontakt med din Somfy-godkända installatör för råd och vägledning.
Varför ska jag välja att använda motordrivna gardiner?

Det finns stora fördelar med motordrivna gardiner.

Motordrivningen innebär att gardinerna manövreras jämnt och smidigt varje gång. Och det betyder i sin tur att de kommer att fortsätta se snygga ut under längre tid.

Du kan öppna och stänga dem när som helst genom att bara trycka på en knapp på din behändigt placerade väggströmställare eller på den mobila fjärrkontrollen.

Du kan öppna dem delvis på morgonen för att släppa in lite ljus, utan att gå upp ur sängen. Stäng dem delvis för att undvika blänk på TV- eller datorskärmen, utan att resa dig ur stolen, eller stäng dem när som helst på dagen för skydda mot insyn. Det hela är mycket enkelt och det är du som har full kontroll.

När dina gardiner styrs av en timer kan de stängas när det blir mörkt på vintern, innan du ens kommer hem från jobbet, så att du behåller värmen inomhus och sparar energi.

Gardiner som styrs av en timer ger intryck av att det är någon hemma, även när du är på jobbresa eller har åkt på semester. Det ökar säkerheten och ger dig sinnesro.

Vad finns det för anledning att använda motordrivna solskydd inomhus?

Det finns stora fördelar med motordrivna solskydd.

Motordrivningen innebär att solskydden manövreras jämnt och smidigt varje gång. Och det betyder i sin tur att de kommer att fortsätta se snygga ut under längre tid.

Du kan öppna och stänga dem när som helst genom att bara trycka på en knapp på din behändigt placerade väggströmställare eller på den mobila fjärrkontrollen.

Du kan öppna dem delvis på morgonen för att släppa in lite ljus, utan att gå upp ur sängen. Stäng dem delvis för att undvika blänk på TV- eller datorskärmen, utan att resa dig ur stolen, eller stäng dem när som helst på dagen för skydda mot insyn. Det hela är mycket enkelt och det är du som har full kontroll.

När dina sol- och insynsskydd styrs av en timer kan de stängas när det blir mörkt på vintern, innan du ens kommer hem från jobbet, så att du behåller värmen inomhus och sparar energi.

Sol- och insynsskydd som styrs av en timer ger intryck av att det är någon hemma, även när du är på jobbresa eller har åkt på semester. Det ökar säkerheten och ger dig sinnesro.

Skulle jag behöva motorisera allting samtidigt med RTS?
Nej. Du kan exempelvis uppgradera din grind nu och dina sol- och insynsskydd senare. Allting kan göras mycket enkelt, efterhand som behovet förändras: du kan uppgradera din installation eller lägga till en applikation eller en ny funktion. Det är en mycket anpassningsbar lösning för automatisering av hemmet.
Jag har en kabelstyrd installation. Kan jag uppgradera den?
Självklart. Allt du behöver göra är att lägga till en RTS-mottagare som centraliserar dina kommandon och sänder dem till motorerna via de befintliga kablarna. Och om du därefter installerar ytterligare en RTS-produkt, behöver ingen kabeldragning göras till manöverenheten.
Kan jag styra mina rulljalusier eller solavskärmningar i grupper?
Ja. Med en enda RTS-fjärrkontroll kan du styra rulljalusier och solavskärmningar gruppvis eller individuellt.
Kommer inte io-homecontrol att göra min RTS-installation föråldrad?
Inte alls. Din RTS-installation kommer att tjäna dig väl under många år. Somfy fortsätter dessutom att utöka funktionerna och utveckla nya produkter, som exempelvis den nya fjärrkontrollen Modulis med vilken du kan precisionsjustera persiennlamellerna, eller den helt kompletta solsensorn Sunis Wirefree.
Vad står RTS för?
Det är en förkortning för Radio Technology Somfy®. Det är ett trådlöst system för hemautomation med radioteknik, som omfattar en fjärrkontroll eller ibland en strömställare.
Kan jag låta installera motordrivna sol- och insynsskydd utan att behöva måla och tapetsera om?
Ja. Batteridrivna lösningar finns för rullgardiner och persienner. Solskydden installeras enkelt och batteriet placeras på en diskret plats utom synhåll och ansluts utan att störa inredningen. Eftersom fjärrkontrollen är batteridriven finns det inga elkablar mellan motorn och manöverenheten.
Vad är det för skillnad på Somfy Radio Technology och io-homecontrol®?
Den gemensamma faktorn mellan de båda teknikerna för hemautomation är att de är enkla att installera utan kabeldragning till manöverenheterna. De är också lika anpassningsbara, eftersom du kan lägga till motordriven utrustning eller automatiska system efterhand som behovet uppstår, utan att behöva omkonfigurera systemet.
Avslutningsvis gör båda livet enklare tack vare sina omfattande fjärrstyrningsfunktioner, som du kan använda för att styra hela din installation från samma punkt. Medan Somfy Radio Technology i första hand används för att styra öppningarna i huset, kan io-homecontrol® användas för att styra andra installationer som t.ex. uppvärmning, belysning, ventilation och tillträdesskydd.
Kommer jag inte att vara lite av en försökskanin om jag väljer io idag?
Ingen risk. Det här nya säkra radiostyrningsprotokollet har tagits fram gemensamt av Somfy som är världsledande på styrning av öppningar på bostäder, Honeywell som är specialister på automatiska system för styrning av värme och ventilation, samt Velux som är en världsledande tillverkare av takfönster.
io-homecontrol® är en avancerad teknik som har utvecklats och testats för att klara strängast tänkbara förhållanden.
Vad är skillnaden mellan ett kabelstyrt och ett radiostyrt system?
I ett kabeldraget system är manöverenheten ansluten till motorn med elektriska kablar, som leder dina kommandon till motorn. Det är en väl beprövad teknik för hemautomation. I dessa fall sitter manöverenheten monterad nära motorn (exempelvis bredvid ett fönster med ett motordrivet rulljalusi). I ett radiostyrt system sänds dina kommandon via radiovågor. Det här kallas ibland "trådlös teknik" eftersom det inte finns några elkablar mellan motorn och manöverenheten.
Styrningen är mobil och du kan manövrera ditt rulljalusi inom en radie på upp till 20 meter. Till och med genom en vägg. Installationen är snabbare och du slipper skada dina väggar. Det är en elegant, enkel lösning för hemautomation. OBS! Ett kabelstyrt system kan alltid uppgraderas till ett radiostyrt med Somfys hjälp

Med information om RTS
Vad är io-homecontrol?
Somfy deltar i ett samarbete med ledande tillverkare i byggbranschen för att utveckla io-homecontrol®, det nya universella radiostyrningsprotokollet. Tack vare den här vitt använda trådlösa tekniken kan hemautomationen kopplas ihop med andra nyckelfunktioner i hemmet, som uppvärmning, belysning, ventilation eller tillträdesskydd. Och vi planerar att fylla på med fler funktioner i framtiden.
 
Gör ett besök på webbplatsen som presenterar io-homecontrol® site
Kan jag styra alla mina motorförsedda utrustningar med en enda fjärrkontroll?
Självklart, RTS-tekniken är kompatibel med alla Somfyapplikationer. Med en enda fjärrkontroll kan du styra alla motoriserade öppningar på huset, från rulljalusierna till garageporten.
Vad gör Somfys produkter för hemautomation annorlunda?
Somfys infallsvinkel när det gäller hemautomation är motordrivning av alla öppningar i och runt hemmet. Tack vare finslipningen av Somfy Radio Technology och utvecklingen av io-homecontrol®, i nära samarbete med andra ledande tillverkare av hemutrustning, behövs det inte längre någon kabeldragning i hemautomationssystemen. Det betyder att en automatiserad installation när som helst kan uppgraderas utan dyra byggkostnader eller fullständiga ombyggnader. Hemautomation har blivit enklare och mångsidigare. Med Somfy kan du vara säker på att din "investering i hemautomation" kommer att ge din fastighet ett avsevärt mervärde under lång tid. Vare sig det handlar om bara en garageport eller hela huset, från värmesystemet till takfönstren.
Hur hittar jag enkelt en installatör?
Vårt nätverk av återförsäljare och installatörer växer kontinuerligt över hela landet. Använd vår sökfunktion för att hitta en godkänd installatör nära dig.
Hitta en Somfy-registrerad installatör
Varför ska jag använda en Somfy-registrerad installatör?
För att garantera servicekvaliteten har Somfy tecknat samarbetsavtal med oberoende företag som har åtagit sig att uppfylla vissa kvalitetskrav. Deras anställda deltar regelbundet i kurser som anordnas hos Somfy. Därför kan Somfy rekommendera dem för installation av Somfys motorer och automatiska system.
Read the quality charter.
Vilken garanti lämnar Somfy på sina produkter?
Somfy lämnar 5 års garanti på motorer, automatiska system och tillbehör som är avsedda för rulljalusier och sol- och insynsskydd, räknat från tillverkningsdatumet som är märkt på varje produkt. Motorer, automatiska system och tillbehör som är avsedda för grindar och garageportar har tre års garanti, räknat från tillverkningsdatumet som är märkt på varje produkt. Dexxo Pro är den enda garageportsmotorn som har 5 års garanti från tillverkningsdatumet.
Varför börjar Somfys garanti att gälla från tillverkningsdatumet?
Somfy är en tillverkare och installerar inga produkter. Därför utgår vi från tillverkningsdatumet. Våra registrerade installatörer är oberoende företag med egna försäljnings- och garantivillkor.
Om min Somfy-produkt har legat på ett lager under en viss tid kan jag missgynnas när det gäller garantitidens längd.
Våra garantivillkor tar hänsyn till tillverkningsprocessen som är baserad på just-in-time, där produktionen anpassas till efterfrågan. Följaktligen reduceras avvikelsen mellan tillverkningsdatumet och installationsdatumet till ett minimum.
Vad finns det för fördelar med att motorisera grinden?
Det är bekvämare och säkrare. I stället för parkera på gatan och gå ut och öppna grinden trycker du bara på fjärrkontrollens knapp och grinden öppnar sig själv, på bara några sekunder. Den stänger och låser sig automatiskt när du har kört in. Om någon försöker att tvinga upp grinden startar motorn för att motverka rörelsen. En smidig och jämn manövrering gör att din grind håller längre.
Jag har en skjutgrind. Har ni en lösning på det?
Inga problem. Det är lika enkelt att motorisera en skjutgrind som en slaggrind.
Vad händer om det blir strömavbrott?
Du kan fortfarande öppna grinden genom att lossa spärren för hand eller med ettbackup-batteri (tillval).
Hur väljer jag motordrivning till min grind?
Du kan enkelt skapa en egen lösning som uppfyller dina krav på den här webbplatsen.

 Klicka här för vägledning.
Vad finns det för fördelar med en motordriven garageport?
Det är bekvämare, snabbare och säkrare. Fjärröppning av garageporten innebär att du kommer in i fastigheten snabbare och inte behöver kliva ut ur bilen. Du behöver inte längre parkera i mörkret eftersom motorsystemet har en integrerad belysning. Motorn stannar om den känner av ett hinder och motverkar portens rörelse om någon försöker tvinga upp den. Avslutningsvis gör en smidig och jämn manövrering att din garageport håller längre.
Kan alla typer av garageportar motoriseras?
Självklart. Alla garageportar, nya eller gamla, kan uppgraderas för hemautomation med en motordrivning från Somfy.
Kan jag öppna min grind med fjärrkontrollen till Somfys garageportsöppnare?
Självklart, förutsatt att den är motordriven. Och det är mycket mer praktiskt på det sättet. Du kan till och med styra belysningen på uppfarten.
Hur väljer jag den bästa motorlösningen till min garageport?
Du kan mycket enkelt skapa en egen lösning som uppfyller dina krav på den här webbplatsen.
 
Klicka här för vägledning.
Min garageport öppnas mot gatan. Vilka försiktighetsåtgärder behöver jag vidta?
Somfy erbjuder ett brett sortiment av säkerhetstillbehör så att du kan se till att din installation är säker. Om din port manövreras i det automatiska läget bör du komplettera med fotoceller, som stoppar portens rörelse om ett hinder upptäcks i IR-strålen.
Hur öppnar jag garageporten om det blir strömavbrott?
I båda typerna av garageportar – rullportar eller takskjutportar – har Somfy en lösning som gör det möjligt att ta sig in under ett strömavbrott. Rullportar med motordrivning från Somfy har en omställningsfunktion som ger dig möjlighet att öppna och stänga porten manuellt. Somfys motorlösning för takskjutportar (vipp- eller sektionsportar) har en mekanisk lossningsmekanism, men är också förberedd för montering av ett laddningsbart backup-batteri som kan öppna och stänga porten 10 gånger på 24 timmar.
Kontakta oss   Tillbaka
 

Rekommendationer

Vare sig det är en kabel- eller en radiolösning, har vi en lista med rekommendationer som hjälper dig med ditt Somfy-projekt.
När du har bestämt dig klickar du på "Köpställen" längst upp på sidan.

Bruksanvisningar

Behöver du hjälp med inställningarna?