Denna sida (tillsammans med de sidor till vilka det hänvisas häri) anger de villkor som Somfy Nordic AB (nedan ”Somfy”) tillämpar i samband med försäljning av sina produkter via Internet på följande hemsida: www.somfy.se (nedan ”Hemsidan”)

Du anmodas att noggrant läsa igenom villkoren innan Du beställer produkter från Hemsidan. Genom att göra en beställning via Hemsidan, accepterar Du att nedanstående villkor tillämpas på köpet. För att kunna göra en beställning krävs således att Du dessförinnan accepterar villkoren genom att markera i rutan ”Jag har läst och accepterar Somfy Nordic ABs försäljningsvillkor”. I annat fall accepterar inte Somfy Din beställning.

Somfy rekommenderar att Du sparar och skriver ut villkoren för framtida behov.
 
 
1. INFORMATION OM SOMFY
www.somfy.se drivs av SOMFY NORDIC AB, org. nr. 556131-3510, Limstengatan 6, Box 60038, 216 10 Limhamn, Sverige.  Somfys momsregistreringsnummer (VAT) är 556131-3510.  
 
 
2. FÖRSÄLJNING OCH SPRÅK
Försäljning via Hemsidan riktas enbart till personer bosatta i Sverige (”Försäljningsländerna”). Somfy accepterar inte beställningar som utförs av personer bosatta i något annat land än Försäljningsländerna. 
 
Information som lämnas på Hemsidan sker endast på svenska, liksom all annan kommunikation med Dig i anledning av Somfys försäljning.
 
 
3. KUNDENS STATUS
Genom att göra en beställning på Hemsidan accepterar Du:

(a)

att Du har rättshandlingsförmåga att ingå bindande avtal,

(b)

att Du är minst 18 år,

(c)

att Du är bosatt i något av Försäljningsländerna,

(d)

att Du loggat in på Hemsidan från något av Försäljningsländerna, och

(e)

att Du köper våra produkter i egenskap av konsument och endast för eget bruk.


 

4. AVTALSINGÅENDE

spacer

4.1

Tillvägagångssättet för att beställa produkter och ingå avtal beskrivs nedan i fyra steg (1-4). Notera att ändringar kan göras fram till dess att Du klickar på ”Utför betalning”.
 

1.

Varukorg
För varje produkt som visas på Hemsidan finns en länk till Din varukorg genom en ikon ”Lägg till i varukorg”. För det fall produkten för tillfället inte finns tillgänglig för leverans inom 30 dagar, blir Du informerad om detta. Produkten kan i sådant fall inte läggas till i varukorgen.
Produkter kan beställas via Hemsidan till ett värde om maximalt SEK 50.000. I samband med köpet framgår det bredvid knappen ”Lägg till i varukorg” det antal av en viss produkt som maximalt kan beställas. Innehållet i Din varukorg kan ändras fram till dess att en order bekräftats och Somfy verkställt betalning.

2.

Identifering
För att få tillgång till Ditt konto krävs att Du identifierar Dig.
Om Du har registrerat Dig på Hemsidan, behöver Du endast ange Din e-mailadress och lösenord.
Om Du inte har registrerat Dig, ber vi Dig att först registrera Dig i enlighet med anvisningarna under ”Skapa Ditt konto”. För det fall information är nödvändig för att Somfy ska kunna hantera Din order anges det på Hemsidan.
Innan Du bekräftar, tillfrågas Du hur Somfy kan använda Dina personuppgifter. På Hemsidan finns en beskrivning av Somfys policy för användning av personuppgifter

3.

Leverans
Leveranskostnaden varierar beroende på vilken produkt Du beställer. Kostnaden anges under köpprocessen i samband med beställning.
Du måste ange uppgifter om vart produkten ska skickas.
Notera att leveransadress inte nödvändigtvis måste vara densamma som faktureringsadress. Tidigare angiven faktureringsadress kommer upp per automatik, men kan vid behov ändras under köpprocessen.
Endast en leveransadress accepteras per order. Leverans sker gemensamt av samtliga beställda produkter. Leveranstidpunkt blir således beroende av Somfys tillgänglighet av samtliga beställda produkter.

4.

Betalning m.m
På detta stadium, innan betalning utförs, anges följande information om Din order: beställda produkter, pris (inklusive mervärdesskatt), leveranskostnader, eventuella återbetalningar, totalt nettopris, samt fakturerings- och leveransadress.
I de flesta fall anges även beräknad leveranstidpunkt. Notera att eventuellt angiven tidpunkt är uppskattad och därför inte bindande gentemot Somfy vid eventuell bekräftelse av Din order.
På detta stadium av köpprocessen, liksom tidigare, har Du möjlighet att backa steg för steg för att ändra angiven information. Du kan också helt makulera Din order.
Om och när Du vill göra en beställning ska Du först bekräfta att Du accepterar Somfys försäljningsvillkor och därefter klicka på ”Gå vidare till betalning” för att bekräfta beställningen. Genom nämnda förfarande bekräftas tillämpningen av dessa försäljningsvillkor vid fullföljt köp.
Du ska vidare ange vilket konto- eller kreditkort som ska användas för köpet. Notera att betalning endast kan ske i valutan SEK och att ändring av valuta inte kan ske under köpprocessen.
Du ska uppge kortets nummer (jfr punkt 9.6 vilka kort som accepteras), bekräfta informationen och klicka på ”Utför betalning”. Denna åtgärd förmedlar betalningsinformationen som krävs för att verkställa betalningen.
Efter bekräftelse av Din order och betalning av densamma, har Du i Ditt konto tillgång till informationen avseende beställningen under en tid av 18 månader, såvida Du inte senare ångrar Ditt köp. Du kan skriva ut ordern genom att klicka på ikonen ”Skriv ut”.

4.2

Efter beställning erhåller Du ett e-postmeddelande med bekräftelse att Somfy har mottagit Din beställning (”Mottagningsbekräftelse”). Observera dock att Mottagningsbekräftelsen inte utgör bekräftelse på Din order. Din beställning anses endast vara ett anbud till Somfy att köpa produkter enligt dessa villkor. Då Somfy accepterar beställningen skickas istället en särskild bekräftelse (”Orderbekräftelse”), varvid bindande avtal uppstår. Därefter, när beställd produkt har lämnats för leverans, skickas även e-postmeddelande med leveransinformation samt faktura.

 

4.3

Ingånget avtal avser endast sådana produkter som har bekräftats av Somfy via Orderbekräftelse och under de villkor som anges i Orderbekräftelsen.

 
 

5. INFORMATION OM SÄKERHET I SAMBAND MED BETALNING VIA INTERNET

spacer

5.1

Säkerhet - Somfy använder betalningssystemet WorldPay, som har en kombination av både etablerade och innovativa tekniklösningar för att säkra och skydda känslig information. Vidare är WorldPays webbservrar certifierade av Thawte, en offentlig certifikatutfärdare, som garanterar att både köpare och återförsäljare kan känna sig trygga med att ingen annan kan utge sig för att vara WorldPay för att komma över konfidentiell information.

5.2

Transaktionskryptering – Överföringen av köpinformation från Hemsidan till WorldPay sker genom krypterade och digitalt underskrivna protokoll. Vid överföringen används en kombination av standardiserade metoder såsom PGA, RSA och MD5 för att säkerställa att informationen som förs över är skyddad och manipulationssäker via SSL.

 

5.3

Säkerhet för konsumenten – All kommunikation mellan konsumenten och WorldPay är krypterad upp till den maximala styrka som stöds av konsumentens webbläsare med 128 Bit SSL. Konsumenter är även skyddade mot att deras kort används olagligt/bedrägligt av deras kortutgivare i en s.k. ”card not present environment”. Konsumenter kan rikta krav mot kortutgivare i händelse av reklamation av transaktion där produkten/tjänsten inte kommit fram eller då kortet använts olagligt.

 
 

6. INFORMATION OM ÅNGERRÄTT

spacer

6.1

Med hänsyn till att Du utför Din beställning i egenskap av konsument (jfr. klausul 3 ovan) har Du rätt att frånträda Ditt köp (ångerrätt) inom 14 dagar i enlighet med Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Ångerfristen börjar löpa den dag Du tagit emot produkten. Vid utnyttjande av ångerrätten återbetalar Somfy det belopp som betalats för produkten i enlighet med Somfys policy som anges i klausul 10 nedan.

6.2

Vid utnyttjande av Din ångerrätt ska Du skriftligen meddela Somfy inom ovan angiven tid samt omedelbart, på egen bekostnad, returnera produkten i oförändrat skick till Somfy. Under tiden som produkten är i Din besittning åligger det Dig att vidta skäliga åtgärder för vård av produkten. Försummelse av denna plikt kan föranleda Somfy att framställa krav på grund av eventuell skada.

6.3

Ångerrätten gäller inte i samband med beställning av specialtillverkade produkter.
Specialtillverkade produkter är sådana produkter som behöver bearbetas och/eller anpassas till Din beställning av Somfy. Det framgår av Hemsidan vilka dessa produkter är.
 

6.4

Närmare information om utnyttjande av ångerrätten lämnas i Orderbekräftelsen. Denna bestämmelse påverkar inte Dina lagstadgade rättigheter.


 

7. LEVERANS M.M.
Om inte annat särskilt har överenskommits eller Somfy förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt punkt 22, fullgörs bekräftad beställning i enlighet med Orderbekräftelsen eller senast inom 30 dagar från mottagandet av beställningen.

Av Somfy angivna uppgifter om leveransdatum för beställda produkter är endast uppskattade och är således inte bindande.
 
 

8. ÄGANDERÄTT

spacer

8.1

Risken för produkten övergår till Dig när Du mottagit produkten.

8.2

Somfy bibehåller äganderätten till såld produkt till dess att full betalning, inklusive fraktkostnader, erlagts för produkten.

 
 

9. PRIS OCH BETALNING

spacer

9.1

Priser på Somfys produkter, liksom eventuella fraktkostnader m.m., anges på Hemsidan. 

9.2

Angivna priser inkluderar mervärdesskatt. Leveranskostnader och andra kostnader samt eventuella återbetalningar p.g.a. returer eller dyl. framgår av sammanfattningen av Din beställning under köpprocessen strax före betalningsmomentet.

9.3

Somfy förbehåller sig rätten att ändra angivna priser. Beställningar, som bekräftats av Somfy via Orderbekräftelse, påverkas dock inte av prisändringar.

9.4

Somfy erbjuder via sin Hemsida ett stort antal produkter. Trots stora ansträngningar från Somfys sida kan det alltjämt hända att felaktiga priser anges.

9.5

Oavsett om Somfy har skickat Orderbekräftelse eller inte, är Somfy inte skyldigt att leverera produkter till de lägre pris som felaktigt må ha angivits på Hemsidan, förutsatt att felet är sådant att Du uppenbarligen har insett eller borde ha insett felet.

 

9.6

Betalning sker med konto- eller kreditkort. Somfy accepterar betalning med Visa och Master Card. Kortet debiteras då Somfy mottagit Din beställning och skickat Orderbekräftelse.


 

10. POLICY FÖR ÅTERBETALNING

spacer

10.1

När Du returnerar en produkt till Somfy:

(a)

i samband med utnyttjandet av Din ångerrätt inom 14 dagar sker återbetalning av erlagt belopp, inklusive fraktkostnader som Du erlagt i samband med köpet, snarast möjligt, dock senast 30 dagar från det att produkten returnerats. Produkter som returneras till Somfy sker på Din egen bekostnad..

(b)

på grund av annat skäl (t.ex. om Du gör gällande fel), ska Somfy undersöka den returnerade produkten och inom skälig tid via e-post meddela huruvida rätt till återbetalning föreligger. Återbetalning sker snarast möjligt, dock senast 30 dagar från det att Somfy meddelat att rätt till återbetalning föreligger för felaktig produkt.

Under förutsättning att Somfy kan verifiera att det förekommit sådant fel i produkten som Somfy svarar för, erhålls full återbetalning av erlagt belopp, inklusive fraktkostnader i samband med såväl köpet som returen.

10.2

Återbetalning sker på motsvarande sätt som Du har betalt för produkten vid köpet.


 

11. GARANTI M.M.
 

 

Garantiperiod
11.1 Garanti för sålda produkter via Hemsidan lämnas i tre (3) år från beställningsdatum i enlighet med vad som anges i detta avsnitt.
 
Omfattning
11.2 Visar sig levererad produkt under garantitiden vara behäftad med fel (fel i komponent eller tillverkning), åtar sig Somfy att företa omleverans eller leverera annan likvärdig produkt.

11.3 Garantin omfattar inte kostnader för montering och demontering av produkter eller ersättning av förbrukningsmaterial såsom exempelvis batterier eller glödlampor.

11.4 Somfys garanti påverkar inte Dina lagstadgade rättigheter.

11.5 Somfy tillhandahåller inte installationstjänster för sålda produkter. Installation av produkten sker således på Ditt eget ansvar.
 
Tillämpning av garantin
11.6 Vid eventuell misstanke om fel i produkten, var vänlig läs instruktionerna som bifogas till produkten, besök Somfys hemsida (Support), eller kontakta vår kundtjänst på 020-232 232 med öppettider vardagar från 8.00 till 16.45 (vanlig samtalstaxa), för hjälp med att hitta orsaken till problemet och om möjligt även lösa det alternativt ge Dig en reklamationskod.

11.7 Om du anser att Din produkt är behäftad med fel kan Du på egen bekostnad skicka tillbaka den till vår kundtjänst på Limstensgatan 6, SE 216 10 Limhamn tillsammans med returblanketten (som bifogats fakturan) kompletterad med reklamationskoden som Du fått från Somys kundtjänst. Somfy kommer därefter att granska produkten och, förutsatt att Somfy kan konstatera att produkten är behäftad med fel, ersätta den med en ny produkt samt ersätta dig för returkostnaden.

11.8 Om Somfy finner att produkten inte täcks av Somfys garanti enligt ovan, informeras Du om detta och ges möjlighet att instruera Somfy vad som ska ske med produkten. Om Du önskar att få tillbaka produkten, står Du för fraktkostnaden, som ska betalas i förväg. Somfy förbehåller sig rätten att förstöra produkten efter 30 dagar, om Somfy dessförinnan inte får instruktioner från Dig eller erhåller betalning för kostnaden att skicka tillbaka produkten till Dig.

 
Undantag
11.9 Garantin gäller inte under några omständigheter vid fel som orsakats av

-

användning av produkten för annat ändamål än det som Somfy rekommenderat,  

-

att installationsanvisning och användardokumentation inte har beaktats, t.ex. om:

•  produkten har anslutits till en olämplig kraftkälla;
•  installation eller anslutning till en olämplig produkt har skett; eller
•  anslutning till enhet som inte uppfyller korrekt standard har skett,

-

att Du öppnat eller ändrat produkten eller dess komponenter, eller

-

stöt, brand, blixtnedslag, översvämning, storm eller andra omständigheter som ligger utanför Somfys kontroll.


Undersökning av produkt och reklamation
11.10 Du ska snarast efter mottagande av produkten undersöka att den överensstämmer med vad som följer av avtalet. Reklamation angående fel eller brist i leverans ska ske inom skälig tid efter att Du märkt eller borde ha märkt felet.

 

12. PRODUKTANSVAR M.M
Somfy ansvarar för att alla produkter som köps från Somfy via Hemsidan är av normalkvalitet och anpassad till de ändamål som Somfy uttryckligen anger, eller i avsaknad av användningsråd, för sådana ändamål som produkter av detta slag normalt används.  

spacer

12.1

Somfy frånsäger sig allt ansvar för följderna av installation, användning eller underhåll av produkt som inte överensstämmer med produktens egenskaper, Somfy’s instruktioner eller gällande standardföreskrifter. Du bestämmer själv, med hjälp av tillämpliga föreskrifter och den information som lämnas av Somfy, lämpligheten att använda produkten för det avsedda ändamålet och är således själv ansvarig för installationen och användningen av Somfys produkter. 

12.2

Somfy ansvar inte för indirekta skador eller följdskador (såsom exempelvis uteblivet affärstillfälle, utebliven vinst, lön, intäkt eller förväntade besparingar samt informations- eller tidsförlust) oavsett hur skadan uppkommit och oavsett om skadan orsakats av förseelse (inklusive vårdslöshet), kontraktsbrott eller på annat sätt.

12.3

Innehållet i dessa villkor ska inte på något sätt begränsa Somfys ansvar:
a) för dödsfall och personskada orsakat av Somfy genom oaktsamhet,
b) enligt Produktansvarslagen (1992:18),
c) för skada orsakad av Somfy genom bedrägeri eller bedrägligt förfarande,
d) i de fall där tillämplig tvingande konsumentlagstiftning kan göras gällande.

12.4

Med undantag för vad som sagts ovan är Somfys skadeståndsansvar i anledning av kontraktsbrott begränsat till ett belopp motsvarande priset för produkten ifråga.

12.5

Det kan hända att Somfy på Hemsidan tillhandahåller länkar till andra företags hemsidor, på vilka försäljning av produkter sker. Vid eventuella köp rekommenderas Du således att noggrant undersöka respektive företags försäljningsvillkor. Somfy ansvarar endast för försäljningen av Somfys egna produkter och friskriver sig således från allt ansvar avseende köp av produkter och/eller tjänster från länkade hemsidor. Denna friskrivning påverkar inte Dina rättigheter gentemot tredje part.

 

 

 


13. IMPORTTULL
Leverans av Somfys produkter till Sverige, Danmark, Norge och Finland sker från Sverige. Somfy tar betalt i lokal valuta inklusive gällande svensk mervärdesskatt.


14. LAGENLIGHET
Du ansvar ensam för att gällande lagar och förordningar är uppfyllda i det land som produkterna skickas till.
 

15. SKRIFTLIG KOMMUNIKATION
Tillämpliga lagar kräver i vissa fall att kommunikationen med konsumenter sker skriftligt och att information lämnas handling eller i annan läsbar och varaktig form. När Du använder Hemsidan accepterar Du att kommunikationen med Somfy huvudsakligen sker elektroniskt. Somfy kommer att kontakta Dig via e-post eller förse Dig med information genom att lägga upp meddelanden på Hemsidan. Genom acceptans av dessa villkor samtycker Du till att avtalsförbindelser sker via elektronisk kommunikation. Denna bestämmelse påverkar inte Dina lagstadgade rättigheter. 
 

16. MEDDELANDEN
Alla meddelanden från Dig till Somfy ska skickas till SOMFY NORDIC AB, Limstengatan 6, Box 60038, 216 10 Limhamn, Sverige eller på följande e-postadress: webmaster_se@somfy.com. Somfy kan skicka meddelanden till Dig via den e-post eller postadress som Du uppger när Du gör en beställning via Hemsidan eller på sätt som anges i punkt 15. Meddelande ska anses mottaget när det publicerats på vår hemsida, 24 timmar efter att e-post har skickats eller tre dagar efter ett brev har postats. Vid bevisning om att ett meddelande har skickats, gäller för ett brev att brevet var rätt adresserat, att det har frimärke och att det överlämnats till posten, och för e-post gäller att e-posten skickats till angiven e-postadress för mottagaren.
 

17. ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

spacer

17.1

Du får inte överföra, överlåta, sälja eller på annat sätt förfoga över detta avtal eller rättigheter och skyldigheter som följer av avtalet, utan Somfys föregående skriftliga medgivande.

17.2

Somfy äger rätt att när som helst under avtalstiden överföra, överlåta, sälja, lämna till underleverantörer eller på annat sätt förfoga över detta avtal eller rättigheter och skyldigheter som följer av avtalet.

 

 

18. FORCE MAJEURE
Om Somfy förhindras att fullgöra sina åtaganden till följd av omständighet utanför dess kontroll såsom arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, storm, översvämning, jordbävning, krig, mobilisering eller militärinkallelser av större omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, myndighetsbestämmelser, uppror och upplopp, inskränkningar i fråga om drivkraft, allmän knapphet på transporter, varor och energi, åtgärder av någon stat eller regering eller fel eller försening i leveranser från leverantörer eller underleverantörer på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund, som medför rätt till tidsförskjutning av prestationens infriande så länge som hindret består och befrielse från vite och andra påföljder. Somfy ska därvid omgående underrätta Dig om sådana omständigheter inträffar.


19. AVSTÅENDE AV RÄTTIGHETER

spacer

19.1

Somfys eventuella underlåtelse att kräva fullgörelse av Dina skyldigheter enligt detta avtal ska inte anses som ett avstående från Somfys sida avseende dess rättigheter eller befria Dig från Dina skyldigheter enligt avtalet.

19.2

Om Somfy i något särskilt fall avstår från att göra gällande sina rättigheter enligt avtalet, ska det inte tolkas som att sådant avstående kommer att ske vid senare tillfälle.

19.3

För det fall Somfy avstår från att göra gällande sina rättigheter enligt avtalet kommer Du att skriftligen informeras om det i enlighet med punkt 15 för att avståendet ska vara gällande.


 

20. OGILTIGHET
Om någon eller några klausuler i detta avtal jämkas, åsidosätts eller ogiltigförklaras vid en rättslig prövning ska övriga delar av avtalet i sin helhet bestå.


21. TOLKNING M.M

spacer

21.1

Dessa försäljningsvillkor, inklusive handlingar som uttryckligen nämns i villkoren, reglerar uttömmande Dina mellanhavanden med Somfy i anledning av Dina köp och ersätter alla tidigare avtal, utfästelser eller överenskommelser, vare sig det skett muntligt eller skriftligt.

21.2

Parterna bekräftar härmed att avtalet uteslutande regleras av dessa villkor och att parterna inte förlitar sig på något uttalande, löfte eller åtagande som föregått avtalet.

21.3

Ingen av parterna ska ansvara för oriktiga uttalanden, oavsett om det är muntliga eller skriftliga, som skett före detta avtals ingående (med undantag för svikligt förfarande). Motparten ska i anledning av sådan uppgift endast kunna göra gällande kontraktsbrott i enlighet med dessa villkor.


 

22. ÄNDRING AV VILLKOR

spacer

22.1

Somfy förbehåller sig rätten att från tid till annan se över och ändra dessa villkor.

22.3

Somfys policy och de villkor som gäller vid den tidpunkt som Du beställer produkter, tillämpas på Ditt köp, om inte någon förändring av policyn och villkoren sker på grund av skyldighet i enlighet med lag eller beslut av statlig myndighet (vilket innebär att ändringarna kan komma att tillämpas på redan genomförda beställningar) eller om Somfy meddelar ändringar av policyn eller villkoren innan Somfy skickar bekräftelse på beställningen. I sistnämnda fall antas Du ha accepterat förändringarna av villkoren/policyn, såvida Du inte invänder genom att meddela Somfy inom sju arbetsdagar från att Du mottagit produkterna.


 

23. TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG
Tvist i anledning av detta avtal eller därmed sammanhängande frågor ska avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk lag.