WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment

Varje år kastar vi bort tusentals ton med elektriskt och elektroniskt material i hushållssoporna. Minst lika mycket kastas bort av näringsliv, skolor och sjukhus.

Elektrisk och elektronisk utrustning spelar en allt viktigare roll i våra dagliga liv. Produkter som köksutrustning, mobiltelefoner, datorer och mycket annat erbjuder oss stora fördelar när vi använder dem men blir istället en belastning för vår miljö när vi kastar bort dem. Elektriskt och elektroniskt material är en av de snabbast växande avfallskategorierna inom EU. En del av detta material innehåller dessutom mycket giftiga substanser som kvicksilver, bly och kadmium.

WEEE-direktivets syfte är att minimera den del av elektriskt och elektroniskt avfall (WEEE) som kastas i de vanliga hushållssoporna. Genom att hålla WEEE åtskilt från annat avfall kan det hanteras enklare, de giftiga substanserna kan skiljas bort och stor del av avfallet kan återvinnas i stället för att brännas.
Så för att dina produkter skall kunna återvinnas i så stor utsträckning som möjligt, har Somfy bidragit till en fond där de samlade resurserna används för driva och utveckla återvinningscentraler över hela landet. Detta i sin tur gör att deltagarna i denna fond uppfyller sitt producentansvar.

För att hitta närmaste enhet som kan ta emot och återvinna ditt elektriska eller elektroniska avfall (WEEE) går du in på din kommuns hemsida och söker "Återvinningscentral".